Izjava o zaštiti privatnih podataka

OPTIKA KOS - IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako Optika Kos koristi te štiti sve informacije koje dajete Optici Kos kada koristite ovu web stranicu. Optika Kos garantira zaštitu vaše privatnosti. U Optici Kos, Trg Ante Starčevića 2, 10380 Sveti Ivan Zelina, OIB: 11992349414 pratimo načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA i ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA.
Potrebna nam je vaša suglasnost da bismo osobne podatke, koje smo dobili u svrhu prijavljivanja na naše usluge, mogli koristiti i obrađivati u različite svrhe. Sve informacije o upravljanju specifičnom vrstom suglasnosti možete pronaći u nastavku.
Kada navedene određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti i sigurnosti. Optika Kos može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Optika Kos - Opto-Kos d.o.o. posvečuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Optika Kos - Opto-Kos d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjeti naša internet stranica. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.   

Voditelj obrade: Optika Kos, Trg Ante Starčevića 2, 10380 Sveti Ivan Zelina, marko.kos@optika-kos.hr
Službenik za zaštitu podataka: marko.kos@optika-kos.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podatak

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Optika Kos ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili prijave za naš newsletter ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Optika Kos koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama kao i dostavu naručenih proizvoda. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim službenim partnerima (npr. Ime, prezime i adresu kod slanja paketa poštom…), a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Također, Optika Kos savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

Web trgovina

Ukoliko naručujete proizvod iz našeg web dućana, potrebno je unijeti osobne podatke. Podaci koje unesete i podaci koji su rezultat obrade Vaše narudžbe (poput broja i statusa narudžbe, podaci o vremenu i načinu isporuke te adresi dostave, e-mail) potrebni su za izvršenje ugovora, odnosno pružanja usluge Web trgovine. Navedene podatke ćemo pohraniti na razdoblje od 5 godina, osim onih za koje važeći zakonski propisi (pogotovo iz računovodstva) ne nalažu duže razdoblje čuvanja.
Vaši će podaci biti objavljeni sljedećim kategorijama primatelja u navedenim slučajevima:
– Podaci koji su potrebni radi isporuke robe bit će otkriveni kurirskoj službi. Napominjemo kako će biti otkriveni samo oni podaci koji su potrebni za isporuku robe;
– U slučaju izravne isporuke Vaši podaci mogu se koristiti u svrhu za koju smo ih dostavili. Naši poslovni partneri također štite sigurnost vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama.
Također napominjemo kako je obrada navedenih podataka potrebna je radi sklapanja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke, nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor niti obraditi Vašu narudžbu.

Sigurnost

Optika Kos ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Zaposlenici Optika Kos obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Optike Kos. Također, Optika Kos koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 5 godina računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa za unapređenjem poslovanja i promocijom proizvoda (predviđeno člankom 6. stavkom 1. točke f Opće uredbe o zaštiti podataka) koriste do isteka roka od 5 godina računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 5 godina nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Optici Kos. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite na marko.kos@optika-kos.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Optika Kos u pisanom obliku na adresu Trg Ante Starčevića 2, 10380 Sveti Ivan Zelina s napomenom „Odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marko.kos@optika-kos.hr ili usmenim putem na telefon 01/ 2060-250 . Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Optike Kos u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na marko.kos@optika-kos.hr

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama Optike Kos. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Optike Kos dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Suglasnosti koje se odnose na primanje newslettera Optike Kos

Ispunjavanjem obrasca za primanje newslettera Optike Kos o novostima vezanim za nove kolekcije i o posebnim ponudama kreiranima isključivo za primatelje newslettera i one redovne, korisnik se slaže s prosljeđivanjem podataka koje zakonodavstvo opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: ime i prezime, e-mail adresa te IP adresa uređaja s kojeg šalje podatke. Korisnik se prilikom prijave može slagati s korištenjem osobnih podataka u sljedeće svrhe:

 1. Suglasnost za praćenje vaših aktivnosti i zanimanja na web stranici www.optika-kos.hr
  – izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju, koji nam pomoću kontinuiranog praćenja vaših aktivnosti na našem webu www.optika-kos.hr omogućava provođenje naručenih usluga, kontaktiranje u vezi vaših aktivnosti na našim stranicama te agregirane i anonimizirane analize korištenja web stranica i njezinih sadržaja
  – svi osobni podaci korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga, anonimizirane analize te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada nam korisnik to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu
 2. Suglasnost za primanje newslettera Optike Kos o novostima u ponudi, posebnim ponudama, specijalnim popustima… vrijedi do otkazivanja i obuhvaća:
  – korištenje podataka za slanje newslettera o aktualnim trendovima u svijetu naočala
  – korištenje podataka za povremeno slanje drugih sadržaja, kao što su posebno kreirane ponude samo za newsletter primatelje kao i druge redovne ponude
  – izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju koji nam omogućuje slanje tih novosti
  – obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)
 3. Primanje personaliziranih poruka i ponuda vrijedi do otkazivanja te obuhvaća:
  – korištenje podataka za direktan marketing
  ponovno ciljanje na platformama za digitalno oglašavanje (Facebook) u svrhu predstavljanja usluga i proizvoda Optike Kos
  – izvoženje i obradu podataka u alatima za digitalno oglašavanje (korištenje e-mail adresa za anonimizirane segmente korisnika u čijem se slučaju e-mail ne može pripisati pojedincu u svrhu direktnog i ponovnog marketinga)
  obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

VAŠA PRAVA NA TEMELJU DANIH SUGLASNOSTI

Pojedinac u bilo kojem trenutku može zahtijevati od Optike Kos da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u gore navedene svrhe. Takav zahtjev može bilo kada poslati na e-adresu: marko.kos@optika-kos.hr za suglasnosti koje želi otkazati.
Osim toga, ima i sljedeća prava:
Pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
Pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
Pravo na ”zaborav”, odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka.
Pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje
Pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi.
Pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak za ostvarivanje prava

Upoznat/a sam da sve gore navedene zahtjeve koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podacima, naslovim u pismenom obliku na upravitelja, na e-mail marko.kos@optika-kos.hr
Upoznat/a sam da upravitelj može od mene zahtijevati osobne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava, te da može odbiti zahtjev samo u slučaju ako dokaže da ne može pouzdano utvrditi moj identitet.
Upoznat/a sam da upravitelj mora odgovoriti na moj zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Sigurnost

Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookie-a (kolačića).

Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od svih predvidivih rizika. Sigurnost vaših podataka vrlo nam je važna.

Izmjena Pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo za otkazivanje ili promjenu prikazanih Pravila o privatnosti u bilo kojem
trenutku. Primjenjeni podaci o pravilima privatnosti bit će objavljeni na našim web stranicama.
Kontinuirano korištenje ovih stranica predstavljat će prihvaćanje takvih promjena.

Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu Optike Kos. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Optike Kos, molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Uvijek nas možete kontaktirati na +385 1 2060 250 i na e-mail marko.kos@optika-kos.com

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »